Rada Rodziców w przedszkolu i szkole – kompendium wiedzy

Rada Rodziców w przedszkolu i szkole – kompendium wiedzy

20 września 2015 Wyłączono przez Rodzice w Edukacji

Rada rodziców jest społecznym organem szkoły wybranym w demokratycznych wyborach spośród przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
• z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
• z instytucjami pozaszkolnymi, np. z organem prowadzącym/samorządem czy kuratorem oświaty samorządem
• z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.
• rada oddziałowa reprezentuje ogół rodziców danego oddziału klasowego

pobierz cały materiał

Przykładowe dokumenty:
Rada Rodziców – przewodnik dla rodziców SP 330
Przykładowy Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców przy SP Nr 330
Prośba o wybór Rad Oddziałowych SP Nr 330
Protokół z wyborów do Rady Oddziałowej
Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Rady Oddziałowej SP Nr 330
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców