Rada Szkoły – kompendium wiedzy

Rada Szkoły – kompendium wiedzy

20 września 2015 Wyłączono przez Rodzice w Edukacji

Rada Szkoły jest społecznym organem szkoły niezależnym od dyrektora, rady pedagogicznej i Rady Rodziców. Rada Szkoły reprezentuje ogół rodziców , uczniów i nauczycieli danej szkoły i jest doskonałą płaszczyzną współpracy tych środowisk na rzecz budowania wspólnoty szkolnej. Rada Szkoły może być powołana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek RR czy SU w przypadku gimnazjum i liceum. Tryb wyborów do rady szkoły reguluje statut szkoły a jej kompetencje są zapisane w ustawie o systemie oświaty (art.50 ust.1, art.53 ust.1).

Powołanie Rady Szkoły nie jest obowiązkowe, a jej kompetencje są dużo szersze niż Rady Rodziców dlatego szkoły, którym zależy na budowaniu silnego i samorządnego środowiska powinny rozważać powołanie Rady Szkoły. Rada Szkoły uchwala (tzn. konstruuje zapisy) statut szkoły najważniejszy dokument w oparciu o który pracuje szkoła, dlatego jej wpływ na kształt pracy szkoły jest zdecydowanie większy niż Rady Rodziców.

pobierz cały materiał
pobierz prezentację o Radzie Szkoły
pobierz prezentację o Radzie Oświatowej