Rodzice na III Kongresie Polskiej Edukacji

Rodzice na III Kongresie Polskiej Edukacji

28 października 2015 Wyłączono przez Rodzice w Edukacji

III Kongres Polskiej Edukacji, który odbył się w końcu sierpnia w Katowicach, znacząco różnił od poprzednich, gdyż został od podstaw zaplanowany i przeprowadzony przez NGO-sy z całej Polski pracujące w obszarze edukacji we współpracy z Zespołem d/s Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Ważną grupę na Kongresie stanowili Rodzice, którym dedykowane były trzy panele dyskusyjne dotyczące roli Rodziców w budowaniu kapitału społecznego szkoły, samorządności i autonomii szkoły oraz partnerstwa w relacjach Rodzice- Nauczyciele. Rodzice wyraźnie zaznaczyli swoją ważność w dyskusjach panelowych z Nauczycielami i Akademikami. Prezentowali oni rzetelną wiedzę i głębokie rozumienie edukacji, mieli też szereg ciekawych propozycji jak zmieniać i unowocześniać polską szkołę, by lepiej przygotowywała uczniów do dorosłego życia.

Kongres miął wyjątkową formułę, ponieważ toczył się w formie debaty, gdzie wszyscy uczestnicy w liczbie 1100 osób mogli zaprezentować swoje stanowiska w sprawach dotyczących polskiej edukacji. Efektem kooperacji zespołu kongresowego z uczestnikami Kongresu jest zebranie i opracowanie szeregu postulatów dotyczących kierunków rozwoju polskiej edukacji i propozycji społecznie oczekiwanych zmian.

Wkrótce zostaną ogłoszone postulaty pokongresowe, które, systematycznie wprowadzane w życie, pomogą nam budować nowoczesną edukację w naszym kraju.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych paneli, którzy tworzyli ich wysoką jakość oraz tym , którzy licznie odwiedzili nasze stoisko: Rodzice w Edukacji – Edukacja na NOWO.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Kongresu:
3 Kongres Polskiej Edukacji – Instytut Badań Edukacyjnych