Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty

Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty

20 września 2016 Wyłączono przez Rodzice w Edukacji

Po czteroletniej przerwie w dniu
3 .10.2016 rusza X edycja Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców
pt .Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty
 
Forum odbędzie się w siedzibie WCIES ul. Stara 4 o godz. 16.30.
 
Rejestracja na forum: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/X-Forum-Rodzicow-i-Rad-Rodzicow
 
 
Organizatorami Forum jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacujno – Społecznych i Szkoleń we współpracy z Konsorcjum uczelni i NGO-sów.:
– Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
– Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
– Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
– Fundacja Innowacji Edukacyjnych Mała Szkoła
– Federacja Stowarzyszeń Nauczycieli
– Fundacja Civis Polonus
 
PROGRAM

ORGANIZATORZY