Rusza X edycja Warszawskiego Forum Rodziców - 3.10.2016

Po czteroletniej przerwie w dniu
3 .10.2016 rusza X edycja Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców
pt .Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty
 
Forum odbędzie się w siedzibie WCIES ul. Stara 4 o godz. 16.30.
 
 
 
Organizatorami Forum jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacujno - Społecznych i Szkoleń we współpracy z Konsorcjum uczelni i NGO-sów.:
- Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
- Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
- Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
- Fundacja Innowacji Edukacyjnych Mała Szkoła
- Federacja Stowarzyszeń Nauczycieli
- Fundacja Civis Polonus
 

ORGANIZATORZY