Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet

21 września 2016 Wyłączono przez Rodzice w Edukacji
FamilyEduNet –  Rodziny dla sukcesu edukacyjnego (2014-2016) to europejski projekt, finansowany ze środków Programu Erasmus+ UE, mający na celu wdrożenie na szerszą skalę oraz upowszechnianie projektu XarxaClau z FAPAC (http://familyedunet.blogspot.com)
W projekcie wzięły udział organizacje z Polski, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii oraz Węgier.
Celem projektu było:
  • stworzenie sieci organizacji, które będą wspierać i rozwijać rodziców i rodziny, jako uczestników działań edukacyjnych,
  • rozpowszechnianie wiedzy naukowej, podnoszącej poziom świadomości rodzin i rodziców uczniów w Europie,
  • szkolenie rodziców ze szczególnym uwzględnieniem rodzin ze środowisk wiejskich, mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych,
  • dostarczanie rodzinom i społeczności szkolnej  narzędziami, wspomagających partycypację rodzin w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego.
W ramach projektu przedstawiciele środowisk rodzicielskich, trenerzy i nauczyciele pracowali nad studiami przypadków, opracowywali ćwiczenia, wspierające zaangażowanie rodziców, ale i przygotowanie nauczycieli do współpracy z otoczeniem szkoły.
13211113_823623207768621_1639993852_o
W ramach przygotowań przedstawiciele krajów, uczestniczących w projekcie odwiedzili szkoły przyszpitalne, szkoły wiejskie oraz placówki miejskie, oferujące specyficzne rozwiązania (np. skorelowane ze żłobkami dzienne domy opieki dla osób starszych).
W efekcie projektu powstał otwarty portal edukacyjny dla rodzin (http://familyedunet.blogspot.com/p/online-course.html ) oraz przewodnik po programie w kilku wersjach językowych https://issuu.com/fapac.cat/docs/familyedunet-1_-_polish_version.
guideline PL prtsc
przykładowa strona przewodnika (https://issuu.com/fapac.cat/docs/familyedunet-1_-_polish_version)