Samorządność rodzicielska w warszawskich szkołach – raport z badania

Samorządność rodzicielska w warszawskich szkołach – raport z badania

22 marca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Z badań wynika, iż znajomość praw rodziców przysługujących im w placówce oświatowej jest raczej niska zarówno wśród badanych rodziców niezaangażowanych w organizacje samorządności rodzicielskiej jak i wśród badanych członków Rad Rodziców (wiedza nie obejmuje wszystkich potencjalnych obszarów). Ci ostatni często podkreślają potrzebę zdobycia większej wiedzy o uprawnieniach i możliwościach działania Rady. Wskazywane źródła informacji o prawach rodziców to zazwyczaj dyrekcja placówki, wiedza potoczna lub „poczta pantoflowa”.

pobierz raport

Podsumowanie: pobierz