Tony Buzan – twórcze wykorzystanie umysłu

Tony Buzan – twórcze wykorzystanie umysłu

16 września 2015 Wyłączono przez Rodzice w Edukacji

Światowej sławy autorytet w dziedzinie metod twórczego wykorzystania umysłu Tony Buzan gościł w Polce

Ucz się jak się uczyć! Możesz to zrobić z Tony Buzanem, który w maju 2015r. przez dziesięć dnbu_logoi gościł w Polsce. W ramach swojej wizyty:
– przeprowadził szkolenie trenerskie dla ponad 100 osób z umiejętności uczenia się ( w szkoleniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji)
– spotkał się z grupą uczniów i nauczycieli z całej Polski w Krakowie i Wieliczce licząca ponad 1500 osób (w spotkaniu uczestniczyły szkoły zaproszone przez Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji)
– przeprowadził seminarium edukacyjne dla parlamentarzystów oraz zaproszonych osób z instytucji rządowych, samorządowych, przedsiębiorców i NGO-sów na Otwartym posiedzeniu Podkomisji ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na koniec wyróżnił grupę polskich innowacyjnych nauczycieli rekomendowanych przez Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
– promował projekt BUTTERFLY UNIVERSE, który promuje w wielu krajach na całym świecie.

Tony Buzan – światowej sławy autorytet z technik uczenia się, twórca metody Mind Mappingu (Mapy Myśli), redaktor „International Journal of MENSA”, autor 140 książek wydanych w 30 językach, tłumaczonych na jęz. polski m.in. przez Marka Szurawskiego, znanego popularyzatora metod uczenia się stworzonych przez T. Buzana. Twórca Memoriady (Mistrzostwa świata w zapamiętywaniu), Światowych Mistrzostw w Szybkim Czytaniu i współtwórca Olimpiady Gier Umysłowych, Pomysłodawca i lider międzynarodowego projektu edukacyjnego BUTTERFLY UNIVERSE po raz pierwszy promowanego w Polsce, o którym można przeczytać na: www.butterflyuniverse.org

Poznaj opinię Marka Szurawskiego o projekcie Butterfly Universe:
pobierz artykuł
pobierz artykuł

Tony Buzan do swoich czytelników:
„Gdy jako młody chłopiec uczęszczałem do szkoły podstawowej, natrafiłem na kilka pytań, które wprawiały mnie w zakłopotanie i zbijały z pantałyku, gdyż nie potrafiłem udzielić na nie żadnej odpowiedzi. Równie deprymująco oddziaływały na mnie komentarze nauczycieli, którzy zdawali się potwierdzać mój brak inteligencji, nieumiejętność koncentracji oraz niedostatek energii.

Oto kilka pytań z dawnej szkolnej listy, na które nie uzyskałem odpowiedzi:
– Dlaczego takie przedmioty jak geografia, historia, angielski oraz przedmioty ścisłe są uważane za ważniejsze niż wychowanie fizyczne, plastyka i muzyka?
– Z jakiej przyczyny niektórzy uczniowie ( w naszych oczach uchodzący za bystrych) byli postrzegani przez naszych nauczycieli jako głupawi i oddziaływujący destrukcyjnie, podczas gdy inni, których uważaliśmy za pozbawionych piątej klepki, byli uznawani przez grono pedagogiczne za inteligentnych i błyskotliwych?
– Dlaczego niekiedy otrzymywałem z klasówki niższą ocenę, choć byłem pewien, że wiem więcej niż inni uczniowie, którzy z niewyjaśnionych przyczyn otrzymywali wyższe stopnie? I odwrotnie, z jakiego powodu otrzymywałem czasem lepszą notę z testu niż inne osoby, co do których byłem pewien, iż wiedzą więcej ode mnie?

Komentarze moich nauczyciel na temat mojej potencjalnej kariery akademickiej zawierały m.in. następujące opinie i epitety:
– ”Leniwy”
– „Nadmiernie skłonny do fantazjowania i budowania zamków na lodzie”
– „Słaba zdolność koncentracji”
– „Ten młody chłopiec z pewnością nie jest utalentowany artystycznie”
– „Może wywierać destrukcyjny wpływ na kolegów z klasy”
– „Nie zdołał spełnić pokładanych w nim nadziei – jego osiągnięcia to jedno wielkie rozczarowanie”
– „Nie wykazuje żadnych uzdolnień w dziedzinie wychowania fizycznego”
– „Brak postępów z historii jest przerażający – wykazuje znikome zainteresowanie i brak talentu w tym przedmiocie”
– „Nie stanowi dobrego materiału na studenta uniwersytetu”
– „ Z pewnością mógłby osiągać lepsze wyniki”

Czy te opinie nie wydają się wam skądś dobrze znane?
Pytania z mojej listy stopniowo nabrały bardziej klarownego kształtu i dziś mogę je precyzyjnie sformułować w postaci trzech tez o nieco ciętym charakterze:
– Kto rozstrzyga o tym, kogo uważamy za osobę inteligentną?
– Czyj autorytet i wiedza definiują, na czym polega i czym jest inteligencja?
– Czy iloraz inteligencji (mierzony wynikiem testu IQ) można zmieniać i poprawiać?

Usiłowanie znalezienia zadowalającej i pełnej odpowiedzi na powyższe pytania stały się treścią pracy mojego życia. Na badanie ludzkiego umysłu oraz procesów związanych z inteligencją spędziłem 30 lat. Efektem tych wysiłków jest koncepcja mapowania umysłu (Mind Maps), która ma służyć rozwijaniu inteligencji.

„Głowa przede wszystkim” została napisana w intencji wskazania drogi wyjścia dla tych wszystkich umysłów zasiedlających błękitną planetę, które kiedykolwiek zadały sobie te same pytania i/lub uzyskiwały podobne oceny w szkolnych kwestionariuszach!
Wyrusz z nami na poszukiwanie ukrytych skarbów twojej wrodzonej inteligencji.”
(List Tony Buzana do czytelników pochodzi książki pt. „Głowa przede wszystkim” wydanej przez wyd. Muza SA w 2001r. w Warszawie, s.13, 14.)

Zobacz galerię zdjęć:
Ze szkolenia w Krakowie
Ze spotkania na Podkomisji Sejmowej ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.