Reguły działania rad szkół

Reguły działania rad szkół

16 września 2015 Wyłączono przez Rodzice w Edukacji

Zasady tworzenia i funkcjonowania rady szkoły reguluje ustawa o systemie oświaty i w oparciu o jej zapisy powinien być opracowany regulamin tego organu. Prezentowana tu analiza regulaminów rad szkół miała na celu określenie m.in. stopnia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz uchwycenie „ducha” w jakim były tworzone. Podczas badań okazało się jednak, że w dokumentach tych pojawia się wiele problematycznych kwestii, których nie przewidziano na etapie wstępnym. Analiza ujawniła, że wymienione w artykule rady szkół realizują ustawowe kompetencje wybiórczo, zaś reguły działania ustalają według własnego wyobrażenia o zasadach demokracji, nie zawsze zgodnie z prawem.

pobierz materiał

Gozdowska E. (2014). Reguły działania rad szkół w świetle analizy szkolnych dokumentów. „Pedagogika Społeczna”, nr 2.