Warszawa programuje

Warszawa programuje

25 listopada 2014 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

37 zespołów uczniów pod opieką swoich nauczycieli przygotowuje animacje i uczy się matematyki.

8 października 2014r. ruszył projekt pt. „Pączki w programowaniu – wykorzystanie paczki_w_p_LRprogramowania w jęz. Scratch w rozwijaniu umiejętności logiczno – matematycznych” organizowany przez Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” we współpracy z m.st. Warszawa oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Projekt, wpisany do priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy, skierowany jest do nauczycieli, uczniów i rodziców warszawskich szkół podstawowych. Wychodzi on naprzeciw poszukiwaniom innowacyjnych rozwiązań metodycznych i edukacyjnych oraz wypracowaniu zmiany społecznego nastawienia do matematyki i włączania uczniów, rodziców i nauczycieli, działających razem, w aktywne uczenie się i upowszechnianie programowania w języku Scratch, w celu rozwijania i wspierania kompetencji logiczno – matematycznych uczniów.

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów poprzez wprowadzenie dodatkowego języka jakim jest jęz. programowania Scratch i wykorzystanie go do promocji nauczania matematyki. Z pomocą moderatorów programu uczestnicy (zespoły uczniów z nauczycielami/opiekunami) uczą się jak programować w Scratchu i jak wykorzystać ten język do nauczania i uczenia się matematyki, przygotowują programy, filmiki i animacje popularyzujące matematykę.
Wielką zaletą projektu jest samodzielna i twórcza praca uczniów przy wsparciu nauczycieli oraz kreatywne podejście do ucznia się matematyki, niejako mimochodem przy okazji programowania.

Działania zaplanowane w ramach seminarium otwierającego program mały na celu zaprezentować uczniom i nauczycielom inne niż w szkole, bardziej przyjazne i zabawowe podejście do matematyki.

Zainicjował je prof. dr hab. Michał Szurek przewrotnym tytułem: „Czy umiecie się dziwić?” – czyli matematyczne opowieści, z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie z profesorem pobudziło wyobraźnię uczestników i zaintrygowało ich nowym, dotychczas nie znanym podejściem do matematyki. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i uwagą uczestniczyli w eksperymencie poprowadzonym przez profesora.

Po rozbudzeniu matematycznego myślenia uczniowie podzieleni na grupy zmierzyli się z nieznanym im językiem programowania Scratch, gdzie pod okiem programistów uczyli się podstaw programowania. Z sal warsztatowych dochodziły okrzyki radości i zadziwienia. Chciałoby się obserwować takie emocje były na lekcjach w szkole.

Nauczyciele spędzili ten czas na spotkaniu z prof. dr hab. Michałem Szurkiem dyskutując o tym, jak wykorzystać matematyczne opowieści i budować zamiłowanie uczniów do matematyki.
Warto wspomnieć, że nauczyciele przeszli szkolenie w jęz. Scratch przed rozpoczęciem projektu, by móc pracować jako mentorzy swoich uczniów.

Spotkanie z prof. Szurkiem było wielką inspiracją zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, a dodatkowo profesor swoim autorytetem usankcjonował zmianę podejścia do matematyki demonstrując i przekonując, że matematyka nie musi być skomplikowana i nudna, a może być nawet zabawna i intrygująca.

Na koniec nauczyciele odwiedzili pracownie gdzie pracowali ich uczniowie, którzy, ku ich zdziwieniu o godz. 19.00 wieczorem, nie chcieli opuścić pracowni tak bardzo „wkręcili się” w programowanie.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem działań i omówieniem dalszego etapu pracy w projekcie on-line oraz prezentacją strony internetowej: programowaniedlakazedego.oeiizk.edu.pl, gdzie są zamieszczane wszystkie filmu instruktażowe do pracy on-line oraz inspiracje i zadania do wykonania.
Uczestnicy projektu są podzieleni na dwie grupy prowadzone przez dwie moderatorki: Krystynę Kolendo – Dzięgielewską i Alinę Idzikowską.

Projekt finansowany jest przez m.st. Warszawa i został objęty Patronatem Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.
Zapraszamy na stronę projektu: pdk.oeiizk.waw.pl