9 Międzynarodowa Konferencja ERNAPE w Lizbonie

9 Międzynarodowa Konferencja ERNAPE w Lizbonie

6 marca 2014 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W dniach 4-6 września 2013r. w Lizbonie odbyła się 9 Konferencja European Research Network about Parents in Education – ERNAPE (Europejskiego Stowarzyszenia Badań i Sieci Współpracy w obszarze Rodziców w Edukacji) zrzeszającego naukowców z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz z Chin, Chile i innych krajów świata. Wszyscy oni zajmują się wszechstronnymi badaniami dotyczącymi partycypacji rodziców w procesie edukacji ich dzieci, które były prezentowane na tej konferencji.

Po raz pierwszy na konferencję zostali zaproszeni również przedstawiciele European Parents Association (Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców), które reprezentowały: Eszter Salamon – prezes EPA oraz Elżbieta Piotrowska – Gromniak, członek Zarządu EPA.
Celem tej konferencji organizowanej przez ERNAPE było porównanie metod, technik i doświadczeń badawczych, konstruowania strategii edukacyjnych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli i innych praktyków w obszarze PARTNERSTWA: DOM – SZKOŁA – SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA oraz pokazanie nowych trendów w badaniach.

Po raz pierwszy zaproszono również młodych naukowców co, ku radości organizatorów, stworzyło szereg możliwości do międzypokoleniowej dyskusji starszych i młodych badaczy w obszarze EDUKACJI RODZICÓW i PARTNERSTWA: SZKOŁA – RODZINA – SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA.
W ciąga kilku dniu poza sesją plenarną odbyło się ponad 80 równoległych sesji warsztatowych, gdzie naukowcy z całego świata omawiali swoje badania dotyczące wpływu rodziców i rodziny oraz współpracy w środowisku lokalnym na osiągnięcia dzieci i ich start w dorosłym życiu. Wiele miejsca poświęcono autonomii i demokratyzacji życia szkoły. Wśród prelegentów znalazły się tak wybitni specjaliści od demokracji w szkole jak: Joyce Epstein i Don David ze Stanów Zjednoczonych.
Zasoby w postaci raportów z badań są kopalnią wiedzy dla rodziców, nauczycieli i twórców narodowych polityk edukacyjnych jak konstruować przyjazne środowisko wspierające rozwój, edukację i kształtowanie postaw wspólnotowości i współpracy w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym w ścisłym partnerstwie.
pobierz prezentację
pobierz raport
pobierz artykuły z International Journal about Parents in Education