Formy i cele współpracy rodziców i pracowników przedszkola

Formy i cele współpracy rodziców i pracowników przedszkola

17 kwietnia 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Współpraca nauczycieli z rodzicami jest ważnym zadaniem każdego przedszkola. Jest zapisana w statutach przedszkolnych i planach pracy poszczególnych nauczycieli.

 

pobierz artykuł

Anna Florek
Materiał pochodzi z konferencji „Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym”, która odbyła się w Warszawie w dniach 17-18.02.2004r.
Artykuł opublikowany za zgodą autorki.