Uczyć i wychowywać – spójność działań edukacyjnych

Uczyć i wychowywać – spójność działań edukacyjnych

10 kwietnia 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

14 marca 2011 roku odbyło się VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Uczyć i wychowywać – spójność działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły i domu”. Uczestników powitali: Joanna Gospodarczyk – zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, Janusz Kostynowicz – doradca Włodzimierza Paszyńskiego – zastępcy prezydenta m.st. Warszawy oraz organizatorzy: Arkadiusz Walczak – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Elżbieta Piotrowska–Gromniak – prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji.

„Dobre wychowanie polega na tym, by dziecko nie traciło umiejętności zachwycania się światem, gdy wejdzie w dorosłość” (Margot Sunderland „Mądrzy rodzice”)

Powyższe motto było myślą przewodnią VIII Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.

Celem spotkania natomiast było zwrócenie uwagi jak ważne są spójne działania szkoły i domu w procesie edukacji dzieci oraz wspólny pogląd domu i szkoły w kwestiach wychowawczych.

Wiemy, że rodzice i nauczyciele odgrywają główną rolę w kształtowaniu przyszłości dzieci. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wspólnie zadbali o to, by edukacja była dla dzieci pasjonującą podróżą badawczą, w której spójne wartości i oddziaływania wychowawcze zapewnią im poczucie bezpieczeństwa i bilet do twórczego, szczęśliwego życia – podkreśliła, prowadząca forum, Elżbieta Piotrowska–Gromniak.

Elżbieta Piotrowska–Gromniak powiadomiła również uczestników spotkania o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce 14 marca 2011 roku, mianowicie o powołaniu Rady Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej – ciała opiniodawczo–doradczego. W skład tego zespołu weszło 12 organizacji reprezentujących środowiska rodziców z całej Polski, w tym również Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji.

Program VIII Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców koncentrował się na dwóch zagadnieniach:
– wykorzystaniu wiedzy naukowej w celu rozwijania i wspierania potencjału uczniów,
– budowaniu, w partnerskiej współpracy szkoły i domu, spójnego systemu wychowawczego, dającego uczniom poczucie bezpieczeństwa i tworzącego dobry klimat w środowisku szkolnym.

 Pierwsza prelegentka Sylwia Kolczyńska – doktorantka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w prelekcji pt.„Jak uczy się mózg? Twój mózg to najsprawniejszy komputer, ale musisz znać instrukcję obsługi, żeby umiejętnie z niego korzystać” zapoznała uczestników z najnowszymi badaniami mózgu i możliwościami wykorzystania tej wiedzy w procesie uczenia się. Przekonywała też słuchaczy, że warto korzystać z osiągnięć nauki, żeby proces uczenia się uczynić nie tylko bardziej efektywnym, ale też przyjemnym, a nawet pasjonującym.

Obserwując mechanizmy zachodzące w mózgu w procesie uczenia się nasuwają się pewne analogie z pracą komputera. Prelegentka ostrzegała, żeby się tym nie sugerować. Otóż często się zdarza, że popularne publikacje w różnych magazynach przedstawiają „naciągane” teorie o tym, jak wiedza o mózgu przekłada się na sukcesy w nauce.

Wiedza o funkcjonowaniu mózgu jest tylko jednym z elementów, który wpływa na efektywność uczenia się. Pozostałe są tak samo ważne i tylko troska o spełnienie wszystkich warunków daje dobre efekty. Są to m.in.:
– dobre i zdrowe odżywianie
– ruch na świeżym powietrzu
– picie wody zamiast kolorowych napojów
– zapewnienie przyjaznej atmosfery do nauki, gdyż stres niszczy mózg
– uczenie się przez powtarzanie
– zabawa w różne gry – mózg lubi zabawę i wyzwania
– uczenie się poprzez działanie i uczenie innych
– dbanie o sens, cel i stymulację w uczeniu się

„Warto pamiętać, że uczymy się przez całe życie i na naukę nigdy nie jest za późno” – podsumowała swoje wystąpienie Sylwia Kolczyńska.

pobierz prezentację

Kolejnym prelegentem był dr Piotr Kostrzyński – psycholog z Akademii Humanistycznej w Pułtusku z ogromnym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów w środowisku szkolnym. Prelekcję pt. „Rodzice i nauczyciele mówią jednym głosem – jak wypracować spójny system wychowawczy szkoły i domu?” rozpoczął od definicji pojęcia wychowanie.

„Wychowanie, to nic innego jak rozwijanie przy wsparciu dorosłych szeroko pojętego potencjału dziecka. Działania te mają na celu wspomaganie jego rozwoju w harmonii z otoczeniem. By je realizować trzeba znać potrzeby dziecka i prawa kierujące jego rozwojem fizycznym i psychicznym”– podkreślał dr Piotr Kostrzyński.

Środowisko wychowawcze dziecka tworzą:
– rodzina
– instytucje oświatowe
– grupy nieformalne

„By działania wychowawcze były skuteczne muszą być spełnione dwa zasadnicze warunki” – sygnalizował prelegent:
– wspólne rozumienie/wiedza/akceptacja i przestrzeganie norm i zasad/prawa, wartości, celów i metod działania
– wspólne i niewykluczające się oddziaływanie środowiska wychowawczego

„To dlatego, tak ważna jest w wychowaniu spójność działań szkoły i domu” – akcentował dr Kostrzyński. Mając świadomość, że nie zawsze to się udaje, zachęcał uczestników spotkania do budowania partnerskiej współpracy między domem i szkoła, by wypracować taki model współdziałania, który zapewni dziecku jednolity wzorzec postaw i wartości oraz zapewni poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego przy zachowaniu jasnych i jednolitych komunikatów ze strony najważniejszych dla niego autorytetów.

Najważniejsze wskazówki, jakie dr P. Kostrzyński przekazał rodzicom i nauczycielom to:
– dużo rozmawiać z dziećmi – wyjaśniać, tłumaczyć, pytać
– starać się jak najlepiej rozumieć młodzież i okazywać jej zaufanie
– starać się ich nie ograniczać prawiąc morały, a raczej podążać za młodymi ludźmi
– interesować się i nadążać za dziedzinami życia, które pasjonują nasze dzieci
Dlaczego te proste zadania dla wielu z nas wydają się takie trudne? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie.

pobierz prezentację

W drugiej części forum przedstawiliśmy dwa przykłady dobrych praktyk wychowawczych opisanych przez nauczyciela i rodzica.

O tym „Jak spójność działań wychowawczych szkoły i domu wpływa na kształtowanie postaw uczniów” mówiła na podstawie swoich doświadczeń ze współpracy z rodzicami Alina Idzikowska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 217 w Rembertowie.

pobierz artykuł
pobierz prezentację

Natomiast Beata Muszyńska-Dębiska – rodzic ze Szkoły Podstawowej nr 173 w Starej Miłośnie w krótkiej prezentacji pt. „Moja Pani uważa, że Rodzice wiedzą najlepiej – czym jest dla mnie zaufanie i szacunek, jakie udało mi się wypracować między mną, a nauczycielką mojego dziecka?” mówiła o zaufaniu i szacunku, w relacjach z nauczycielką swojej córki i poczuciu bezpieczeństwa, jakie ta relacja zapewnia zarówno dziecku jak i rodzicowi.

pobierz artykuł

Na koniec spotkania prelegenci odpowiedzieli na pytania uczestników, a dyskusja koncentrowała się głównie na działaniach wychowawczych szkoły i domu.

Wśród uczestników Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez wydawnictwa – Charaktery i Psychologia w szkole, Fraszka Edukacyjna oraz przez firmę Staedtler.

Elżbieta Piotrowska-Gromniak podziękowała uczestnikom forum i zaprosiła na cykl warsztatów. Zaprosiła również rodziców do włączenia się w prace Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji.

Opracowała: Elżbieta Piotrowska- Gromniak
Zdjęcia: Beata Muszyńska-Dębska, Jakub Gawryluk

VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców – warsztaty:
„Z próżnego i Salomon nie naleje, czyli o „wielointeligentnych lekcjach” i rozwijaniu nie tylko „szkolnych” inteligencji Twojego dziecka.”
dr Wiga Bednarkowa z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

pobierz artykuł
pobierz artykuł

„Rodzic-wychowawca i nauczyciel-wychowawca – jak zachować spójność działań wychowawczych szkoły i domu?”
Marta Pałuba – psycholog dziecięcy, psychoterapeuta z Pracowni Psychologicznej NINTU
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

pobierz prezentację

„Uczę i wychowuję – gry planszowe w szkole i w domu jako element edukacyjny i wychowawczy”
Małgorzata Zambrowska – nauczyciel, trener ze Stowarzyszenia „Rozwiń się”
Warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci

pobierz artykuł

„Jak się uczyć, żeby się nauczyć – talent czy prosta technika?”
Małgorzata Terlecka i Iwona Klimek – trenerki technik pamięci z Prywatnej Żeńskiej Szkoły im. Cecylii Plater–Zyberkówny w Warszawie
Warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci

pobierz prezentację

VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców w mediach:

pobierz plik mp3

pobierz plik mp3