2 Kongres Polskiej Edukacji

2 Kongres Polskiej Edukacji

10 lipca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

2 kongres polskiej edukacji W dniach 15-16 czerwca 2013r. odbył się w Warszawie 2 Kongres Polskiej Edukacji, w którym uczestniczyło ponad tysiąc nauczycieli, dyrektorów, urzędników oświatowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zwykłych obywateli zatroskanych spadającym poziomem polskiej edukacji i, co za tym idzie, coraz niższymi kompetencjami i słabszą konkurencyjnością polskich absolwentów na rynku pracy.

Wielokrotnie nawiązywano do świeżo opublikowanego przez prof. Hausnera opracowania pt. „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”, gdzie autorzy podkreślają, że warunkiem dalszego rozwoju kraju jest jakość kapitału ludzkiego, czyli to, co Polacy będą mieli w głowach.

pobierz opracowanie

A to zależy nie tylko od ich indywidualnego zapału i dążenia do wiedzy, lecz również od jakości systemu edukacyjnego, który ów zapał powinien przekształcić w umiejętności polskich pracowników – konkluduje Edwin Bendyk w artykule „Ostatni dzwonek” (patrz: Polityka nr 26/2013r.).

Prof. Anna Brzezińska w wystąpieniu podsumowującym Kongres przedstawiła problem „odroczonej dorosłości”, zjawiska dotyczącego polskiej młodzieży, która coraz później wchodzi w dorosłe życie, wydłużając pobyt w domu rodzinnym i unikając samodzielności wynikającej często z braku kompetencji i przygotowania do radzenia sobie na rynku pracy.
Jakie są przyczyny tego zjawiska? Prof. Brzezińska, na podstawie prowadzonych badań, zdefiniowała te deficyty. Otóż okazuje się, że są to tzw. kompetencje miękkie, których to polska szkoła zupełnie nie kształtuje, choć powinna, gdyż OECD zapisało je do kompetencji kluczowych, jako niezbędne umiejętności na konkurencyjnym rynku pracy XXI wieku.

pobierz prezentację

Wśród nich badaczka wymieniła cztery najważniejsze: ciekawość świata, twórcze podejście do rzeczywistości, umiejętność współpracy i zaufanie , rekomendując, by pracować nad ich kształtowaniem od wczesnego dzieciństwa aż do ostatnich lat studiów. W tym kontekście prof. Brzezińska apelowała, by pracować nad podnoszeniem świadomości rodziców dotyczącej procesu uczenia oraz, by pozyskiwać rodziców do współpracy w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, gdyż tylko spójne działania edukacyjne i wychowawcze, działanie razem pozwoli zbudować polski kapitał społeczny, który uczyni z naszego kraju lidera gospodarczego Europy, a naszej młodzieży zapewni warunki do realizacji swoich pasji i marzeń oraz satysfakcję zawodową.

Elżbieta Piotrowska – Gromniak uczestniczyła w panelu dotyczącym edukacji medialnej i matematycznej, zabierając głos w sprawie bardzo niskiego poziomu nauczania matematyki w szkołach oraz przerzucania na rodziców obowiązku opanowania materiału przez ich dzieci, przygotowywania do sprawdzianów i odrabiania obszernych” prac domowych”, często niedostatecznie wyjaśnionych w czasie zajęć szkolnych. Rodzi to zniechęcenie dzieci do matematyki, brak zrozumienia sensu uczenia się tego przedmiotu postrzeganego przez młodzież jako zupełnie oderwany od życia, a w konsekwencji coraz rzadszy wybór studiów politechnicznych, które są przecież przyszłością nowoczesnej gospodarki – podkreślała prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

 pobierz raport

Margaryta Orzechowska była kolejnym członkiem Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”, która wystąpiła w roli prelegenta w panelu Matematyka dla każdego – jak uczymy matematyki?
Celem panelu była próba zastanowienia się nad dwoma zagadnieniami: w jaki sposób wykorzystać kapitał spontanicznego myślenia najmłodszych uczniów? I jak pomóc nauczycielom w kształceniu rozumowania matematycznego?

W czasie krótkiego wystąpienia Margaryta Orzechowska poruszyła kwestie zastosowania prostych pomocy, które pomagają kształtować i doskonalić umiejętność rozumowania u uczniów w szkole podstawowej. Zaprezentowała uczestnikom panelu przykładowe pomoce, które mogą być pretekstem do samodzielnych poszukiwań, doświadczeń.
Pomocami tymi były m.in. kostki cukru.

cukier1

cukier2

cukier3

Wartość tych pomocy polega na tym, że są one ogólnodostępne, tanie, a jednocześnie służą do wszechstronnej aktywności dziecka.

pobierz całą informację

W czasie dwudniowych obrad „Entuzjastów edukacji”, bo pod takim hasłem działa Instytut Badań Edukacyjnych”, organizator Kongresu, prawdziwi entuzjaści wiedzy w liczbie 140 tys., czyli uczniowie i ich rodzice tłoczyli się na Stadionie Narodowym, by wziąć udział choć w kilku eksperymentach Pikniku Naukowego organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i Polskie Radio.

Chyba najwyższa pora aby wyciągnąć wnioski widząc, jak bardzo rozjeżdżają się potrzeby uczniów i ich rodziców od politycznej wizji edukacji państwa. Jeśli nie otworzymy szkoły na świat grozi nam zniechęcenie młodych ludzi do poszukiwania wiedzy, a Ci najbardziej zawzięci i dobrze sytuowani będą coraz częściej uciekać na uczelnie zagraniczne, które już teraz są bardzo popularne wśród polskich maturzystów. Pytanie tylko, kto zadba o rozwój naszego kraju…?

(Materiał opracowała Elżbieta Piotrowska-Gromniak prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” i Board Member of European Parents Association)

 

Więcej informacji o 2 Kongresie Polskiej Edukacji na: www.kongres.ibe.edu.pl