Międzynarodowa konferencja „Odpowiedzialni nauczyciele”

Międzynarodowa konferencja „Odpowiedzialni nauczyciele”

17 lipca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

„Odpowiedzialni nauczyciele” to międzynarodowa konferencja logo_konferencjaodbywająca się w ramach projektu systemowego „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?”.
W dniach 23-26 marca 2013r. w Krakowie 408 osób związanych z oświatą spotkało się, by dyskutować o roli nauczyciela w procesie uczenia się uczniów.
Uczestnicy przyjechali z 16 województw i reprezentowali różne szczeble „oświatowej drabiny” byli więc nauczyciele (46), dyrektorzy szkół i placówek oświatowych (80), pracownicy KO (35 w tym kuratorzy i wicekuratorzy) i przedstawiciele JST (20), przedstawiciele ORE, CKE, IBE, ODN i trenerzy.

Elżbieta Piotrowska- Gromniak i Alina Idzikowska ze Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, które od dwóch lat pracują w projekcie nad wymaganiem 3.4. Rodzice są partnerami szkoły, prowadziły warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek pt.: „Odpowiedzialność nauczyciela, odpowiedzialność rodzica – jak się nią dzielić i jak z niej korzystać?”

pobierz prezentację
pobierz artykuł

Celem warsztatu było zdiagnozowanie barier, które utrudniają współpracę nauczycieli i dyrektorów z rodzicami w środowisku szkolnym i poszukiwanie kierunku zmian, sprawdzonych kanałów komunikacji, pomysłów na współpracę oraz sposobów na usunięcie barier. Podsumowaniem było wypracowanie ok. dziesięciu podstawowych zasad współpracy nauczycieli i rodziców we wspólnocie szkolnej opartej na podziale obowiązków i wzięciem współodpowiedzialności za edukację dzieci.

Materiały warsztatowe:
pobierz opis warsztatu
pobierz artykuł

Więcej o konferencji na: www.npseo.pl