Edukacja pozaszkolna – szansą na przemodelowanie myślenia o edukacji

Edukacja pozaszkolna – szansą na przemodelowanie myślenia o edukacji

13 września 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W obliczu zmieniającej się rzeczywistości zmieniają się oczekiwania społeczne dotyczące szkoły. Szkoła ma być miejscem budowania kapitału społecznego, a nie twierdzą, która broni się przed wszelkimi intruzami próbującymi przybliżyć ją do codziennego życia. Szkoła musi wpuścić świat do swojego wnętrza i uczynić wszystko, aby stać się częścią otaczającego ją świata.

Wymaga to pewnych zmian w myśleniu o szkole – jako miejscu uczenia się należącym do danej wspólnoty i przez tę wspólnotę tworzonym, miejscu rozwoju kompetencji społecznych i budowania lokalnych więzi. By stworzyć ku temu sprzyjające warunki, powinna ona zadbać o nową architekturę, która ułatwi spotkania i komunikację z innymi ludźmi. Musi też zburzyć potężne, niewidoczne mury, które oddzielają od siebie dyrektorów, władze samorządowe, uczniów, nauczycieli, rodziców.

pobierz artykuł

Elżbieta Piotrowska-Gromniakko
Artykuł pochodzi z publikacji z publikacji VI Kongresu Obywatelskiego pt. „Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?”
Publikacja jest dostępna na stronie: www.kongresobywatelski.pl