Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań kontekstowych

Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań kontekstowych

5 września 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

„Uczeń, szkoła, dom. Raport z badań kontekstowych” to publikacja opracowana w ramach projektu systemowego: „Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Efektywność kształcenia na pierwszym etapie edukacji w szkole podstawowej to pierwszy sygnał dla władz oświatowych, nadzoru pedagogicznego, nauczycieli i rodziców pozwalający ocenić, na ile system edukacji realizuje wyznaczone cele i zadania oraz czy uzyskiwane rezultaty edukacyjne są bliskie tym zamierzeniom. Czy osiągane są rzeczywiście takie efekty, na jakich nam zależy, czy też szkoła staje się miejscem ograniczania rozwoju dzieci? Jakie czynniki mają decydujący wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów? Jakie możliwości aktywności poznawczej stwarza szkoła? Jakie umiejętności są rozwijane, a jakie ograniczane? Odpowiedzi na te pytania poszukiwaliśmy w badaniach trzecioklasistów realizowanych w ciągu 6 lat.

pobierz raport