Edu Trendy 2012

Edu Trendy 2012

2 października 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W dniach 26-27 września 2012r. odbyło się w Warszawie wielkie wydarzenie edukacyjne zorganizowane przez firmę Wolters Kluwer Polska, którego byliśmy partnerem.
Nowoczesna formuła połączona z targami edukacyjnymi przyciągnęła wielu gości związanych ze środowiskiem. Wystawcy zaprezentowali m.in. szeroką gamę nowych technologii dla szkół – tak przyjaznych dla młodzieży, a ciągle jeszcze niechętnie używanych przez nauczycieli.

Strategicznym gościem Edu Trendów był prof. Leszek Balcerowicz, który w swoim wystąpieniu pt. „Uwolnić szkoły” mówił o uwolnieniu polskiej edukacji na wzór szwedzki, tzn. oddania szkołom wolności, możliwości rozwoju i szerokiej autonomii. Krytykował ogromne marnotrawstwo pieniędzy wydawanych na oświatę przy stale obniżającej się jej jakości związane m.in. z utrzymywaniem pozornych przywilejów nauczycieli.

http://https://www.youtube.com/watch?v=4RXxNdTG_WE&feature=player_embedded

Kolejnym punktem programu była debata na temat edukacji, w której jako panelistka uczestniczyła Elżbieta Piotrowska – Gromniak, Prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”.

http://https://www.youtube.com/watch?v=xLtb5KoGesg&feature=player_embedded#at=2422

Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów prowadziły koleżanki ze stowarzyszenia: Lucyna Bojarska, Iwona Klimek i Małgorzata Terlecka.

Więcej o konferencji wraz z relacją filmową na: www.konferencja.dyrektorszkoly.pl/edutrendy2012/