Wyzwania dla Edukacji XXI wieku – konferencja EPA w Paryżu

Wyzwania dla Edukacji XXI wieku – konferencja EPA w Paryżu

1 października 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

We wrześniu 2012r. odbyła się w Paryżu kolejna europejska konferencja dla rodziców i nauczycieli pt. „Wyzwania dla Edukacji XXI wieku”. Organizatorami konferencji było Europejskie Stowarzyszenie Rodziców oraz dwa francuskie stowarzyszenie rodziców szkół publicznych PEEP i szkół katolickich APEL.

Konferencja koncentrowała się na wyzwaniach jakie zmieniający się w szybkim tempie świat stawia przed systemem edukacji. Aktualnie szkoły zupełnie nie przygotowują młodych ludzi do życia i pracy, a coraz więcej kompetencji uczniowie zdobywają poza szkołą.

Organizatorzy podkreślali, że sercem edukacji są rodzice, gdyż nikt nie zna lepiej potrzeb dzieci jak właśnie rodzice. Dlatego tak ważny jest głos rodziców przy tworzeniu polityki edukacyjnej – podkreślał Johanes Thainer, prezes EPA. To wystąpienie otworzyło dyskusję na poziomie europejskim o przyszłości edukacji, o oczekiwaniach i konieczności kształcenia młodzieży o otwartych umysłach. Szkoła demokratyczna musi uwzględniać potrzeby wszystkich obywateli więc również rodziców. Rodzice podejmują to wyzwanie i chcą wpływać na kształt zmian systemowych – zakończył swoje wystąpienie prezes EPA.

Dyskutowano czemu właściwie służy szkoła w jej aktualnej, konserwatywnej formie? Co trzeba zmienić żeby dopasować szkołę do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa?DSC_0321Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć starannie dobrani paneliści:

Eric Charbonnier przedstawiciel OECD mówił o edukacji jako najlepszej formie profilaktyki przeciw bezrobociu. Zwracał uwagę na konieczność modernizacji procesu nauczania i położenie większych akcentów na umiejętności, nie tylko na wiedzę. Podkreślił również potrzebę indywidualizacji nauczania, uzasadniając, że drogą do sukcesu jest odkrywanie i wspieranie indywidualnych talentów.

Laurent Bigorgne z Montaigne Institute uzasadniał, że priorytetem jest zmiana systemu kształcenia nauczycieli, gdyż ich kompetencje nie odpowiadają współczesnym oczekiwaniom nowoczesnej edukacji.

Florence Rizzo z ASHOKA w swoim wystąpieniu kładła nacisk na troskę o rozwój emocjonalny i kształtowanie kompetenecji społecznych dzieci oraz rozwijać inteligencje wielorakie uwzględniając, że każde dziecko jest inne. Zachęcała by uczyć dzieci współpracy, rozwijać kreatywność i innowacyjność oraz uczyć krytycznego myślenia oraz umiejętności obrony własnego stanowiska.

Ton Duif prezes ESHA/ European School Heads Association/ z pełnym przekonaniem podkreślał, że nowoczesna szkoła nie może się rozwijać bez aktywnego udziału rodziców. Szkoła przyszłości to szkoła w pełni autonomiczna, a wpływ na jej kształt i jakość edukacji mają wszyscy uczestnicy życia szkoły: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Rolą zaś dyrektora szkoły jest koordynować i wspierać te działania.

Wśród zaproponowanych warsztatów najciekawszy dla nas Polaków był ten prowadzony przez Tona Duif, dotyczący konieczności współpracy stowarzyszeń rodziców ze stowarzyszeniami dyrektorów szkół w celu kształtowania wysokiej jakości edukacji.

Konferencja była głęboką refleksją na temat współczesnej edukacji szkolnej, a jej uczestnicy zadeklarowali wolę aktywnego uczestnictwa w jej przemodelowaniu i dopasowaniu do potrzeb XXI wieku.

DSC_0323Na zakończenie konferencji zostały wręczone coroczna nagroda Alcuina, której laureatem zostało stowarzyszenie rodziców z Austrii.

W konferencji w Paryżu uczestniczyła większość stowarzyszeń rodziców z krajów Unii Europejskiej, co pokazuje coraz większą konsolidację rodziców i aktywne działanie na rzecz zmiany systemu edukacji, który coraz bardziej odstaje od potrzeb współczesnego życia i szybko rozwijającej się gospodarki świata.

Opracowała Elżbieta Piotrowska – Gromniak Prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” i Board Member European Parents Association (EPA).