Follow up – seminarium

20 grudnia 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Ostatnim spotkaniem w ramach projektu „Khan Academy Plus – tworzymy warszawskie zasoby logo_WZE_03-smalledukacyjne w sieci” było seminarium pt. <strong>”Follow up”, które odbyło się 9 grudnia 2013r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach „małego grantu” finansowanego przez m.st. Warszawa.
Zespoły pracujące w ramach projektu przygotowały następujące zadania:
• Przygotowały co najmniej jeden film, który zaprezentowały na spotkaniu. Część filmów została udostępniona na YouTube pod wcześniej wskazanym adresem dostępu
• Wyszukały wśród dostępnych zasobów (filmy lub inne) tych, które uważały za najciekawsze do zaprezentowania ich na spotkaniu

• Nauczyciele zostali poproszeni o opracowanie samouczków, tzn. listy filmów (linki) i innych źródeł z podziałem na 3 działy:
– matematyka – nauczyciele matematyki
– geografia – nauczyciele geografii
Seminarium bazowało na aktywnym wkładzie pracy wszystkich zespołów i bogatym materiale jaki mieli przygotować.
Spotkanie odbyło się według wcześniej zaplanowanego programu:
• zespoły uczniów zaprezentowały stworzone przez siebie filmy edukacyjne oraz wyszukane w sieci zasoby, które uważały za najciekawsze i pomocne w procesie uczenia się
• zostały omówione ankiety wypełniane na pierwszych spotkaniach
• zaprezentowano i omówiono pierwszy e-podręcznik i dyskutowano na temat jego jakości i przydatności w odbiorze uczniów i nauczycieli
• zaprezentowano RaspPi i Mathematica, jako ciekawostki dla pasjonatów matematyki

Na koniec seminarium zostały ogłoszone dwa konkursy:
• dla nauczycieli – na wypracowanie konspektów lekcji realizowanych w oparciu o zasoby Khan Academy
• dla uczniów – na film z najciekawszym pomysłem na prezentowanie wybranej dziedziny wiedzy oraz dobrej jakości technicznej prezentowanych materiałów.
Termin nadesłania prac został ustalony na koniec stycznia 2014r. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i będą prezentowane na konferencji poświęconej mądremu wykorzystywaniu technologii w edukacji, gdzie laureaci będą mieć zaszczyt zaprezentowania ich osobiście
Zespoły, które zgłosiły chęć uczestniczenia w konkursie miały możliwość wypożyczenia tabletów na czas przygotowań do konkursu, czyli do 31 stycznia 2014r.

Wszystkie filmy przygotowane w ramach projektu przez uczniów są dostępne na: Rodzice w YouTube.

Na koniec seminarium dla zainteresowanych przekazaliśmy dwa zaproszenia:
• zaproszenie do projektu „Mistrzowie Kodowania” dla kl. 4-6 szkół podstawowych, który ma na celu naukę programowania w Scratchu. Wszystkie informacje na temat programu można znaleźć na: www.mistrzowiekodowania.pl
• zaproszenie na spotkanie 10 grudnia 2013r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „doWIADÓWKI….” Gdzie odbywała się prezentacja programowania w języku Baltie, dedykowana do nauczycieli przedszkoli i szkół podst. kl. I – III.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów w nim uczestniczących. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością w tworzeniu filmów i potwierdzili, że taka forma przekazywania wiedzy jest dla ich bardzo ciekawa i daje im dużą swobodę w zarządzaniu swoim procesem uczenia się.
Nauczyciele odkryli, że uczniowie obierają różne ścieżki w procesie uczenia się i, że warto im dać więcej swobody, gdyż to przekłada się lepszą efektywność w uczeniu się i daje przestrzeń do twórczego myślenia i rozwijania swoich mocnych stron.
Twórcy projektu pozostają w stałym kontakcie z zespołami i będą dla nich wsparciem merytorycznym w przygotowywaniu filmów do konkursu.

Opracowała: Elżbieta Piotrowska – Gromniak
Zdjęcia: Renata Turek

Galeria zdjęć

 RwElogo wawa finansowanielogocft