Forum Rad Rodziców Ursusa

Forum Rad Rodziców Ursusa

20 listopada 2010 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

18 listopada 2010r. odbyło się VI Forum Rad Rodziców Ursusa.
Spotkanie, w którym obok przedstawicieli Rad Rodziców uczestniczył burmistrz dzielnicy, naczelnik wydziału ds. edukacji oraz przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczyło problemów efektywności kształcenia w ursuskich szkołach, integracji środowiska,
współpracy Rad Rodziców z władzami dzielnicy oraz zwiększenia wpływu rodziców na jakość pracy placówek oświatowych w Ursusie.

Władze dzielnicy zadeklarowały pełną współpracę z Radami Rodziców oraz udzielenie im wsparcia w działaniach mających na celu poprawę jakości nauczania oraz zahamowanie odpływu uczniów z ursuskich szkół do innych dzielnic.

Przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji: Elżbieta Piotrowska-Gromniak mówiła o roli stowarzyszenia w integracji środowiska rodziców oraz o programach realizowanych przez stowarzyszenie. Grzegorz Wnorowski – przedstawiciel stowarzyszenia w Ursusie i współorganizator spotkania, mówił o budowania wspólnot szkolnych na rzecz wspierania edukacji w Ursusie i podkreślał bardzo ważną rolę rodziców w tych działaniach.

Czterogodzinne konstruktywne spotkanie doprowadziło do konkretnych wniosków:
– udrożnienia kanałów przepływu informacji między dzielnicą a Radami Rodziców,
– potwierdziło ważną rolę rodziców jako partnerów władz lokalnych, a rodzice otrzymali zaproszenie na cykliczne konsultacje dotyczące oświaty w Ursusie,
– utwierdziło rodziców w przekonaniu, że mogą mieć wpływ na jakość nauczania w szkołach Ursusa,
– rodzice usłyszeli konkretne deklaracje wsparcia dla działań Rad Rodziców ze strony burmistrza i naczelnika wydziału oświaty,
– władze dzielnicy zadeklarowały też pomoc w organizacji imprez szkolnych integrujących środowisko lokalne,
– stworzenie forum dyskusyjnego na stronie internetowej dzielnicy w celu wymiany informacji między rodzicami.

Największą wartością spotkania był fakt, że po raz pierwszy przy wspólnym stole zasiedli rodzice i władze lokalne by porozmawiać o problemach związanych z edukacją i integracją w dzielnicy.