Forum Rodziców przy MEN – II spotkanie

Forum Rodziców przy MEN – II spotkanie

21 maja 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Chciałabym, aby Forum stało się ważnym elementem polityki edukacyjnej Państwa. Rodzice najlepiej znają szkoły swoich dzieci i dlatego możecie mieć zarówno dobre pomysły, jak i wpływ na to jak doskonalić jakość pracy z uczniami – powiedziała Krystyna Szumilas minister edukacji narodowej do uczestników drugiego spotkania Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, które odbyło się 17 maja 2012r. w siedzibie MEN.

Głównymi tematami spotkaniu były przepisy prawa oświatowego dotyczące działalności rodziców w szkole, a także założenia do projektu systemowego poświęconego wzmocnieniu roli rodziców w edukacji. Przygotowywany projekt pt.”Uczniowie i ich rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, ma zainicjować zmianę społeczną w myśleniu o szkole. Szkolenia dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów oraz publikacje i otwarty dostęp do informacji o prawach i obowiązkach wszystkich stanów szkolnych mają być pierwszym krokiem do demokratyzacji życia szkoły, wspierania jej autonomii i samorządności oraz budowania zintegrowanej i silnej wspólnoty szkolnej, gdzie rodzice są jej integralną częścią.

Liczymy na realne działania prowadzone przy rzetelnych konsultacjach społecznych ze środowiskami rodziców oraz włączenie rodziców w proces edukacji szkolnej jako pełnoprawnych i kompetentnych partnerów.

http://https://www.youtube.com/watch?v=5-6Cubu1ovU

Więcej informacji o spotkaniu na stronie: www.men.gov.pl