Liechtenstein – konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA)

Liechtenstein – konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA)

16 maja 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

„…..together” – w dniach 27 – 29 kwietnia 2012 r. w Księstwie Liechtensteinu, odbyła się kolejna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (European Parents’ Association) zorganizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców DEV z Liechtensteinu, w której uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji.

W ceremonii otwarcia uroczystości uczestniczyła Księżna DSC_0738Sophie, która powitała gości słowami: „Mam wielką przyjemność powitać Państwa w Liechtensteinie na zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców. Moje doświadczenie mówi, że kluczem do sukcesu naszych dzieci są najlepsi i wysoce zmotywowani nauczyciele.(…) Przez 9 lat sama byłam członkiem Stowarzyszenia Rodziców lokalnej szkoły podstawowej.(…) W czasie tej pracy miałam okazję zaznajomić się z procesami decyzyjnymi w szkołach. Jestem więc świadoma wagi i potrzeby zaangażowania rodziców w życie szkoły.(…)”

pobierz całe wystąpienie Księżnej Sophie: polska wersja | English version

Celem konferencji było podzielenie się europejskimi doświadczeniami, jak modelować proces edukacji, by wyposażyć dzieci w kluczowe kompetencje XXI w. niezbędne im w dorosłym życiu zawodowym. Zademonstrowano, jak Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie mogą wspólnie organizować proces edukacji dzieci, aranżować przyjazną dla rozwoju przestrzeń szkoły oraz przygotowywać wspólnie zajęcia np. muzyczne, gdzie wszyscy uczą się od siebie i ze sobą, uczą się razem.

Wizytując jedną ze szkół podstawowych mieliśmy okazję obserwować lekcje, na których nauczyciele wykorzystywali szereg metod wspierających proces uczenia się jak: kinezjologia, muzyka, drama i in. co motywowało uczniów i zachęcało do większej aktywności i wzbudzało zainteresowanie lekcją. Ogromne zaangażowanie nauczycieli, ich kompetencje i dobre relacje z uczniami wzmacniały współpracę zespołową, co w efekcie, jak wspominali rodzice, dawało bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozmawiając z rodzicami, widzieliśmy ich wysoką świadomość naturalnego uczestnictwo w życiu szkoły i poczucie dumy, że są współtwórcami przyjaznego miejsca dla rozwoju swoich dzieci i ich sukcesów edukacyjnych.

W drugim dniu konferencji starannie dobrani prelegenci mówili o:
– nowych metodach nauczania i uczenia się
– motywowaniu uczniów
– wykorzystywaniu najnowszych badań do podwyższania efektywności uczenia się
– włączaniu rodziców w życie szkoły i wpływie współpracy z rodzicami na sukcesy uczniów
– wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci imigrantów w celu ich integracji społecznej
– wspieraniu wielojęzyczności i wielokulturowości, jako źródła wiedzy i bogactwa doświadczeń oraz wspaniałej lekcji tolerancji dla odmienności.

Zaprezentowano też szereg raportów z badań potwierdzających efektywność omawianych metod oraz relacje praktyków-nauczycieli, którzy z nich korzystają. Międzynarodowy doświadczenia dały nam szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych i inspiracji, które możemy przenosić i wdrażać w swoich krajach.

Wszystkie prezentacje z konferencji są dostępne w języku angielskim na stronie DEV (tutaj).

W Księstwie Liechtensteinu rozwój i troska o wysoką jakość edukacji jest jednym z priorytetów rządowych. Rząd ma świadomość, że dobrobyt i prestiż tak małego państwa (36 tys. mieszkańców) mogą w przyszłości zapewnić tylko bardzo dobrze wykształceni obywatele.

program konferencji