Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

26 czerwca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Funkcje wykonawcze jako konstrukt złożony i wielowymiarowy pełnią doniosłą rolę w procesach samoregulacyjnych jednostki. Zdolność kierowania własnymi myślami i zachowaniem w sposób świadomy, celowy i zaplanowany to czynnik istotny z punktu widzenia gotowości szkolnej dziecka.

Istnieją dane, które wskazują, iż poziom funkcji wykonawczych jest silniejszym predyktorem osiągnięć szkolnych aniżeli poziom inteligencji (Blair, 2003).

Rozwój funkcji wykonawczych uwarunkowany jest zarówno biologicznie, jak i środowiskowo. Dlatego też szczególnie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na szkolne uwarunkowania rozwoju tychże procesów, zwłaszcza w obliczu trwającej w Polsce dyskusji dotyczącej obniżenia wieku szkolnego.

Celem artykułu jest ukazanie problematyki rozwoju funkcji wykonawczych i ich znaczenia dla funkcjonowania w środowisku przedszkolnym i szkolnym z uwzględnieniem zarówno kontekstu poznawczego, jak i społeczno – emocjonalnego.

pobierz artykuł

Materiał udostępniony za zgodą autorki prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.