Hanna Konwińska

18 sierpnia 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Nauczyciel dyplomowany, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Misją szkoły, którą prowadzi jest: „szkoła przyjazna i twórcza”, a jej celem wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa. Wielkim atutem szkoły jest aktywna współpraca z rodzicami i integracja środowiska lokalnego.

Za swoje sukcesy w tym obszarze w 2007r. szkoła otrzymała, jako jedyna w Polsce, prestiżową „NAGRODĘ ALCUIN” – przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców za budowanie partnerskich relacji rodzice-szkoła. W 2011r. placówka była współorganizatorem międzynarodowej konferencja z cyklu SZKOŁA PARTNERSKA pt. „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci” objętej patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Za osiągnięcia w pracy zawodowej dyr. Hanna Konwińska była wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy, została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką „Zasłużony dla Warszawy”. Największą jednak nagrodą jest wdzięczność i wsparcie rodziców, którzy są realnymi partnerami i aktywnymi uczestnikami życia szkoły.