Monika Werwicka

18 sierpnia 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Licencjonowany trener II stopnia w zakresie grupowego treningu umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zawodowo: psycholog praktyk, trener z zakresu umiejętności psychospołecznych, dyrektor warszawskiej poradni psychologiczno – pedagogicznej, od wielu lat współpracownik Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty.

Współautorka publikacji: „Wychowywać ucząc” (Wydawnictwo CODN 2006), „Konflikty w Szkole – Niezbędnika Dyrektora” i „Konflikty w Szkole – Niezbędnik Aktywnego Rodzica”. Umiejętności zawodowe: szeroko rozumiana diagnoza psychologiczna, praca psychologiczna z dzieckiem, rodziną, praca z rodzicami – grupy edukacyjno – rozwojowe, grupy terapeutyczne, autorka i realizatorka diagnozy „Rodzice w szkole” – projekt MEN 2006, interwencje kryzysowe, prowadzenie grup edukacyjno – rozwojowych, oraz grup wsparcia dla rodziców, kwalifikacje szkoleniowca w zakresie prowadzenia warsztatów i treningów z obszaru komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, asertywności, mediacji i negocjacji, budowania zespołów, itp. – znaczące doświadczenie w tym zakresie, umiejętność diagnozy potrzeb rodziców w zakresie lepszego pełnienia roli rodzica, duże doświadczenie w pracy superwizora, organizowania zespołu trenerów, kierowania dużymi projektami m.in. dla NGO, m.st. Warszawy, z funduszy Kapitał Ludzki.

Autorka artykułów z zakresu psychoedukacji w pismach specjalistycznych, Gazecie Wyborczej, działalność popularyzatorska w prasie. Pracowała m.in. dla:
– Kadry Kierowniczej w resorcie Oświaty
– Samorządowców szczebla gminnego
– Europejskich Programów Społecznych EFES

Trener i superwizor projektów m.in. „Rodzice w szkole”, „Praca z dzieckiem zdolnym”, „Mediacje i negocjacje w szkole”, „Budowanie autorytetu przez nauczyciela”, „Praca z dzieckiem o trudnym zachowaniu”, „Praca z klasą jako grupą” i inne. Wszystkie te projekty zawierają komponent pracy z rodzicami. Kierownik projektu – „Przeciwdziałanie indywidualnym i społecznym skutkom niepowodzeń szkolnych”. Współautor projektu, trener, superwizor. Projekt dotyczył 800 nauczycieli. Trener i superwizor w programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Fundacji Bankowej L. Kronenberga – multiplikowanie wybranych programów realizowanych w Warszawie do szkół w małych ośrodkach – szkolenie tworzenia nauczycieli – liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia.