Kategoria: Rozwój dziecka

26 czerwca 2013 Wyłączono

Wspomaganie rozwoju dzieci 5-7 letnich a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły

przez Grzegorz Wnorowski

Wspieranie rozwoju dzieci 5-7 A. BrzezinskaDyskurs publiczny, dotyczący obniżenia wieku szkolnego, prowokuje do refleksji na temat gotowości dziecka do nauki w szkole oraz gotowości szkoły do przyjęcia najmłodszych uczniów. Gotowość dziecka zdefiniowano w kategoriach współczesnej psychologii zdrowia, koncentrując się nie na deficytach, ale na zasobach dziecka, zarówno w ramach strefy aktualnego, jak i najbliższego rozwoju.

26 czerwca 2013 Wyłączono

Rozwój i wychowanie dziecka: rodzina, przedszkole, szkoła, zabawa, nauka

przez Grzegorz Wnorowski

Rozwój i wychowanie dziecka A.BrzezinskaWczesne dzieciństwo to okres między narodzinami a końcem 3 roku życia. Epoka w życiu człowieka.
Ka żdy dzień, tydzień, potem miesiąc przynoszą zmiany – nowe umiejętnosci, coraz więcej samodzielności, coraz wiekszą gotowość do kontaktowania się ze światem – światem ludzi i światem przedmiotów.

Jednak, aby rozwój przebiegał prawidłowo, musi być spełniony jeden kluczowy warunek – dziecko musi mieć zapewnione poczucie bezpieczenstwa. A kształtuje się ono, szczególnie w pierwszych miesiącach życia w otoczeniu, które jest stabilne, uporządkowane, dla dziecka przewidywalne.