Kategorie zabawek a wspomaganie rozwoju dziecka

Kategorie zabawek a wspomaganie rozwoju dziecka

26 czerwca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Lista zawiera różnorodne kategorie zabawek wpływających na rozwój małego dziecka od okresu wczesnego dzieciństwa (wieku poniemowlęcego) do wczesnego wieku przedszkolnego czyli od ok. 18 miesięcy do 3/4 roku życia.
Wyróżniono osiem kategorii:
1. Kontakt z dorosłym – wiedza
2. Kontakt z innymi dziećmi – zabawy ruchowe i współpraca
3. Poruszanie się – sprawność i koordynacja ruchowa
4. Manipulacja – sprawność manualna i koordynacja ruchowa
5. Wyobraźnia i wiedza – zabawy ruchowe i tematyczne
6. Wyobraźnia, wiedza i umiejętności – uczenie współpracy
7. Uwaga, pamięć, myślenie
8. Myślenie, planowanie

Kategorie związane są z różnymi obszarami rozwoju dziecka. Dwie pierwsze kategorie dotyczą przede wszystkim rozwoju społecznego i emocjonalnego, kolejne dwie rozwoju ruchowego w obszarze tzw. motoryki dużej i małej, a ostatnie cztery w głównej mierze kompetencji poznawczych. Podział ten ma charakter jedynie porządkujący, bowiem mówiąc o rozwoju zawsze mamy na uwadze rozwój całego człowieka, we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Dziecko angażując się w daną zabawę rozwija swoje różnorodne kompetencje, nie tylko te, które są dominujące, pierwszoplanowe dla danego typu zabawy. I tak, bawiąc się na przykład w zabawy ruchowe dziecko rozwija swoją sprawność motoryczną, ale też rozwija się społecznie i emocjonalnie (bo zwykle bawi się z dorosłym, z innymi dziećmi albo wśród innych dzieci), bo buduje wiarę we własne siły, poczucie pewności siebie, odporności na porażki itd.

pobierz przewodnik

Materiał udostępniony za zgodą autorki prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.