Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców w Koszycach na Słowacji

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców w Koszycach na Słowacji

17 czerwca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W dniach 24-26 maja 2013r. odbyła się w Koszycach na Słowacji kolejna międzynarodowa konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców organizowana w partnerstwie ze Slovenską Radą Rodicovskych Zdrużeni i połączona z V Europejskim Festiwalem Szkół Artystycznych i X Europejskim Dniem Rodziców w Szkole.

Celem konferencji było zaprezentowanie bogatego dorobku szkół artystycznych na Słowacji i wielowiekowej tradycji w kształceniu artystycznym dzieci oraz wpływu edukacji artystycznej na sukcesy szkolne dzieci.

Starano się tą drogą zainteresować urzędników Ministerstwa Kultury i samorządowców potrzebą dofinansowania szkół artystycznych, które w wyniku cięć w finansowaniu edukacji mają problemy z wyposażaniem pracowni w instrumenty muzyczne, artykuły malarskie i inne oraz z finansowaniem dodatkowych zajęć artystycznych dla dzieci.

Wielowiekowa tradycja w edukacji artystycznej skłoniła rodziców zrzeszonych w Slovenskiej Radu Rodicovskych Zdrużeni do zwrócenie się z apelem do Ministerstwa Kultury, by wspierało narodowe tradycje artystyczne i szkoły o tym profilu, które są wizytówką Słowacji.

Program konferencji łączył część seminaryjną z wizytami w kilku szkołach o profilu artystycznym. Były przepiękne koncerty grane przez dzieci razem z nauczycielami w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwiedzanie szkolnych galerii rysunku i malarstwa oraz pokazy musicalowe. W klimacie tańca i śpiewu, na wielojęzycznych spotkaniach poznawaliśmy ciekawą przesyconą artyzmem kulturę Słowacji, bardzo bliską i przyjazną szczególnie dla nas Polaków.

Nikogo nie dziwiło, ze słowaccy rodzice zabiegają o wspieranie edukacji artystycznej dla swoich dzieci. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe medale wytłoczone specjalnie z okazji tych ważnych rocznicowych obchodów.

Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców wspierał stowarzyszenie rodziców ze Słowacji w negocjacjach z Wiceministrem Kultury, odpowiedzialnym za szkoły artystyczne w tym kraju.