IV Forum Rodziców przy MEN, które odbyło się 21 czerwca 2013r., poświęcone zostało edukacji sześciolatków. Minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła nowy harmonogram reformy oświaty. Zgodnie z nim od września 2014r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku rozpoczną obowiązkową edukację we wrześniu 2015 roku.  W gestii rodziców pozostawia się decyzję o ich wcześniej edukacji.

Zdecydowaliśmy też, że od przyszłego roku klasy będą mogły liczyć nie więcej niż 25 uczniów – wyjaśniła zebranym minister edukacji. Dzięki temu, a także dzięki indywidualnemu podejściu nauczyciela do każdego ucznia, który rozpoczyna edukację w klasie pierwszej, a także okresowi adaptacyjnemu w szkole, który trwa zazwyczaj około 2 miesięcy, zapewnimy najmłodszym najlepsze możliwe warunki do rozwijania naturalnych zdolności – powiedziała Krystyna Szumilas.