Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów – badania trzecioklasistów

Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów – badania trzecioklasistów

5 września 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

„Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej” było prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Celem tego projektu było zebranie informacji na temat zakresu oraz poziomu podstawowych umiejętności szkolnych uczniów kończących I etap kształcenia, a także czynników – środowiskowych i szkolnych – wpływających na te umiejętności.
W badaniach skupiono się na umiejętnościach językowych i matematycznych. Przyjęto założenie, iż poziom tych umiejętności można analizować w następujących aspektach funkcjonowania poznawczego: instrumentalnym, komunikacyjnym i badawczym (twórczym). Są to trzy typy reprezentacji wiedzy i umiejętności dzieci.
pobierz raport