prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

21 marca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

indeksDoktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor UW pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, współkoordynator w latach 2006 – 2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowy oraz szkolny kontekst.

Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju i edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym, współpracy szkoły z rodzicami, oceniania formatywnego, kształcenia nauczycieli.

Autorka lub współautorka licznych publikacji, m.in. „Pisanie – żywy język dziecka” (2006);”Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Raport z badań ilościowych cz. 1″ (2007); „Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów. Raport z badań ilościowych” (2008); „Nauczyciele kształcenia zintegrowanego – wiele różnych światów” (2009); „Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów” (2010); „Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Szkolne rzeczywistości uczniów klas trzecich w środowisku wiejskim” (CKE Warszawa 2011).