indeksNauczycielka matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

Współzałożycielka Stowarzyszenia „ROZWIŃ SIĘ” Edukacja, Kultura, Sport, członek Pracowni Matematyki w Instytucie Badań Edukacyjnych.