Margaryta Orzechowska

Margaryta Orzechowska

18 sierpnia 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Prowadzi zajęcia z kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3 i matematyki w klasach 4-6. Inicjatorka i pomysłodawczyni działań na rzecz integracji społeczności szkolnej i współpracy z rodzicami. Współpracowała z Wydawnictwem DIDASKO. Aktualnie współpracuje z Wydawnictwem ŻAK. Jest autorką i współautorką materiałów dla nauczycieli oraz podręczników, ćwiczeń i zbiorów zadań dla dzieci. W tym roku prowadzi dodatkowo zajęcia dla dzieci pięcioletnich, rozwijające umiejętności matematyczne w śródmiejskim przedszkolu.

Inicjatorka i współautorka:

 • Programu zajęć z komunikacji dla klas I–VI Szkoły Podstawowej nr 92
  Szkolnego programu łagodnego przejścia uczniów klas III z I etapu do II etapu edukacyjnego
  Szkolnego programu łagodnego przejścia „Żegnaj przedszkole, witaj szkoło”
  Szkolnego programu doskonalenia umiejętności kluczowych dla klas I–III Szkoły podstawowej nr 92
  Warsztatów i scenariuszy z zajęć z komunikacji dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Pomysłodawca i inicjatorka konkursów szkolnych, autorka regulaminów tych konkursów:

 • Szkolnego konkursu Literacki – od 9 lat
  Szkolnej Olimpiady Matematycznej – 7 lat
  Szkolnych Mistrzostw Sudoku dla klas I – VI – 6 lat (wraz z kursem „Sudoku” dla pierwszaków)
  Szkolnego Konkursu Mistrz Działań Pisemnych dla klas IV–V – 6 lat
  Szkolnego Konkursu plastycznego „Mały Ilustrator” dla klas I–III; I edycja 2011 rok