Dylematy szkolnej demokracji

Dylematy szkolnej demokracji

21 listopada 2010 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Pierwsza faza procesu socjalizacji, czyli tzw. „socjalizacji pierwotnej” przebiega w ramach grupy osób znanych, bliskich, z którymi dziecko łączą relacje emocjonalne, tworzące silne więzi osobowe. Ten typ stosunków społecznych zapewnia oddziaływanie na osobowość dziecka i ułatwia jego podporządkowanie. Kolejne fazy socjalizacji przebiegają często, zwłaszcza we współczesnych społeczeństwach, w warunkach więzi sformalizowanych, w organizacjach wyspecjalizowanych do zajmowania się dziećmi: żłobki, przedszkola, szkoły. Tu oddziaływanie dorosłych podlega licznym ograniczeniom. Mają kontakt z dzieckiem w określonych godzinach, mogą stosować jedynie określone metody wychowawcze.

pobierz artykuł

 Artykuł „Dylematy szkolnej demokracji” autorstwa dr hab. Marty Zahorskiej ukazał się w książce „Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty” t. 4 red. naukowa: Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak (2008) Gdańsk: GWP.
Artykuł udostępniony za zgodą autorki.