Image
Aktualności

dobra edukacja

Czego można się nauczyć obserwując rozwój systemu edukacji w Finlandii?

10 podstawowych spraw:

1. Obecny system edukacji w Finlandii jest przyjazny dla uczniów, uczniowie uczą się dobrze, a różnice w osiągach między szkołami są niewielkie. Nie ma szkół słabych.2. W przeszłości tak nie było.3. Zawód nauczyciela cieszy się wysoką estymą.4. Finlandia ma jeden z najlepszych systemów przygotowania do zawodu nauczyciela.5. Fińscy nauczyciele mają duży stopień autonomii i korzystają ze ustawicznego systemu doskonalenia zawodowego, który jest otwarty na bieżące potrzeby edukacji.

Read More