Tag: nauczyciel

11 czerwca 2013 Wyłączono

Wybór podręczników poza wiedzą rodziców – jak długo jeszcze?

przez Grzegorz Wnorowski

podreczniki 2Ciągle mamy niejasne zasady wyboru podręczników w szkole, za które płacą rodzice. Szkoda, że nikt nie pyta rodziców o zdanie, nie zaprasza do negocjacji. MEN zupełnie nie bierze pod uwagę, że coraz więcej rodziców nie kupi podręczników dla swoich dzieci, bo ich po prostu nie stać na taki wysoki wydatek. Czy w takim razie możemy mówić o bezpłatnym dostępie do edukacji?

21 sierpnia 2011 Wyłączono

Sześciolatki w szkole – refleksje na podstawie badań

przez Grzegorz Wnorowski

„Sześciolatki w szkole – refleksje na podstawie badań”
dr hab. Małgorzata Żytko, Wydział Pedagogiczny UW

iP UWCzy wejście dzieci sześcioletnich do szkoły będzie sprzyjać ich rozwojowi? Czy nauczyciel, mówiąc o celach edukacyjnych, będzie uwzględniał fakt, że szkoła może być miejscem zdobywania ciekawych informacji, rozwijania indywidualnych talentów, budowania pozytywnej motywacji do uczenia się, zaciekawienia wiedzą o świecie, rozwijania twórczego myślenia i samodzielności poznawczej, znajdowania odpowiedzi na wiele ciekawych pytań uczniów?