Tag: rozwój dziecka

21 sierpnia 2011 Wyłączono

Sześciolatki w szkole – refleksje na podstawie badań

przez Grzegorz Wnorowski

„Sześciolatki w szkole – refleksje na podstawie badań”
dr hab. Małgorzata Żytko, Wydział Pedagogiczny UW

iP UWCzy wejście dzieci sześcioletnich do szkoły będzie sprzyjać ich rozwojowi? Czy nauczyciel, mówiąc o celach edukacyjnych, będzie uwzględniał fakt, że szkoła może być miejscem zdobywania ciekawych informacji, rozwijania indywidualnych talentów, budowania pozytywnej motywacji do uczenia się, zaciekawienia wiedzą o świecie, rozwijania twórczego myślenia i samodzielności poznawczej, znajdowania odpowiedzi na wiele ciekawych pytań uczniów?