Międzynarodowa konferencja „Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień”

Międzynarodowa konferencja „Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień”

25 sierpnia 2011 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

2 i 3 czerwca 2011r. w Kielcach odbyła się międzynarodowa konferencja pt.„Kompetencje kluczowe – teoria i praktyka w kontekście rozwoju uzdolnień”, na  którą zaproszono Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”.

Elżbieta Piotrowska-Gromniak w panelu dyskusyjnym mówiła o ważnej roli rodziców w edukacji ich dzieci. Zachęcała nauczycieli do pracy nad spójnością działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły i domu oraz do partnerskich relacji z rodzicami. Dobra atmosfera współpracy, poczucie bezpieczeństwa i wsparcia to wymarzone warunki do rozwijania talentów – podkreślała panelistka.

Więcej informacji na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli