Partnerska szkoła – uczniowie, nauczyciele, rodzice

Partnerska szkoła – uczniowie, nauczyciele, rodzice

29 września 2010 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

„Partnerska szkoła – uczniowie, nauczyciele, rodzice” to projekt realizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach Programu m.st. Warszawy „Rodzice we wspólnocie szkolnej”.

Zespół Liderów Rodzicielskich ze Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” przygotował:
– ulotkę informacyjną dla Rad Rodziców (pobierz ulotkę)
– płytę CD z prezentacjami dla Rad Rodziców i przykładami dokumentów:
1. Rola i miejsce rodziców w szkole
2. Aspekty prawne funkcjonowania Rad Rodziców w szkole

Przykłady dokumentów:
1. Przykładowy plan pracy Rady Rodziców
2. Projekt scenariusza zebrania wyborczego
3. Projekt protokołu zebrania Rady Rodziców
4. Projekt uchwały Rady Rodziców
5. Projekt regulaminu Rady Rodziców

Materiały zostały wydane przez WCIES i rozesłane do wszystkich Rad Rodziców szkół warszawskich.
Materiały udostępnione za zgodną WCIES.