Partnerstwo Edukacja na NOWO

Partnerstwo Edukacja na NOWO

23 marca 2014 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Partnerstwo „Edukacja na NOWO” powstało na rzecz wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli oraz pozyskiwania i tworzenia wolnych zasobów edukacyjnych. Szczegółowym celem projektu jest zmiana modelu kształcenia nauczyciela XXI wieku, poprzez przygotowanie programu i zrealizowanie cyklu kursów (dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli) oraz uruchomienie studiów podyplomowych dotyczących świadomego i efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych w edukacji.

Partnerstwo „Edukacja na NOWO” to inicjatywa kilku partnerów:
• Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Pedagogicznego) od lat lidera w kształceniu nauczycieli,
• Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIIZK) – publicznej placówki doskonalenia nauczycieli wyspecjalizowanej w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji,
• Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego Afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk najbardziej profesjonalnej placówki z dziedziny nowoczesnych technologii w Polsce,
• Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, wiodącej polskiej placówki naukowej znanej również z innowacyjnych projektów związanych z popularyzacją nauki i edukacją, takich jak Centrum Nauki Kopernik, portal Hands-On Universe czy KhanAcademy w języku polskim,
• Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” reprezentującego rodziców zainteresowanych nowoczesną i wysokiej jakości edukacją swoich dzieci, organizacji aktywnie pracującej w strukturach Europejskiego Stowarzyszeniu Rodziców (European Parents Association),
• Fundacji „Edukacja dla Przyszłości” organizacji stworzonej przez rodziców ze środowisk nauki, biznesu i edukacji, której celem jest udostępnienie dla uczniów polskiej wersji portalu Khan Academy oraz zbudowanie wolnych, nowoczesnych, zgodnych z trendami światowymi zasobów edukacyjnych,
• firmy INTEL, która jest światowym liderem w dziedzinie krzemowej innowacji, opracowuje technologie, produkty i inicjatywy, które ulepszają ludzką pracę i życie. To największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów. Misją firmy jest tworzenie technologii, które zmieniają świat, co pozwala przesuwać granice innowacji oraz utrzymywać pozycję lidera w technologii półprzewodnikowej oraz w produkcji procesorów wykorzystywanych w komputerach.

pobierz całą informację