Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji

Rodzice – brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji

10 października 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

„Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli. Więc nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole, spytaj co szkoła może zrobić dla rodziców, by pozyskać ich jako partnerów w edukacji szkolnej dziecka?”  I. Dzierzgowska
Dobra współpraca nauczycieli i rodziców jest bardzo ważnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania szkoły i domu. To właśnie rodzina, a w drugiej kolejności szkoła są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka. Te dwa środowiska kształtują jego rozwój umysłowy i społeczny, zachowania i postawy oraz wpływają na jego sukcesy szkolne.

W polskiej szkole rodzice są ciągle „niewidzialni” i choć wiele publikacji podkreśla ich ważną rolę w edukacji i wychowaniu dzieci, to znaczna część nauczycieli i dyrektorów nie ma chęci, woli i pomysłu jaką rolę przypisać rodzicom w szkole. Dlaczego tak się dzieje, skoro wartości takiej współpracy nie podważa żaden nauczyciel? Otóż przyczyn jest bardzo wiele zarówno po stronie rodziców jak i nauczycieli. Rodzice często usprawiedliwiają się brakiem czasu lub takim tłumaczeniem zwyczajnie pokrywają lęk przed szkołą swoich dzieci, gdyż czują, ze brakuje tam klimatu współpracy, a na zaangażowanie i inicjatywy rodziców po prostu nie ma przestrzeni. Niska świadomość wielu rodziców powoduje, że nie zdają sobie sprawy jak ważne dla ich dzieci jest spójność działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły i domy, oparta na partnerstwie i współdziałaniu. Zmiana tej świadomości może wyjść jedynie od strony szkoły, gdyż to nauczyciele są profesjonalistami, którzy mogą spełnić potrzeby i oczekiwania rodziców i wspierać ich w trudnym procesie wychowania. Rzeczywistość szkolna jest jednak bardziej skomplikowana dlatego zamiast kruszyć mury między szkołą i domem ciągle je wzmacniamy, żeby móc się za nimi chować.

Nie ułatwiają nam zadania instytucje odpowiedzialne za edukację, wieloletnie stereotypy, że rodzice wychowują, a szkoła uczy są ciągle wzmacniane przez państwo. Może dlatego tak trudno się ich pozbyć?

pobierz artykuł

Elżbieta Piotrowska – Gromniak
Artykuł pochodzi z konferencji „Odpowiedzialni nauczyciele”, która odbyła się w dniach 23-26 marca 2013r. w Krakowie w ramach projektu „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?”.