Rodzice partnerami szkoły – wykorzystanie  potencjału i kompetencji rodziców we współpracy ze szkołą

Rodzice partnerami szkoły – wykorzystanie potencjału i kompetencji rodziców we współpracy ze szkołą

18 maja 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Kiedy przeszło dwadzieścia lat temu rozpoczynaliśmy przygotowania do powołania pierwszej niezależnej szkoły – na spotkania poświęcone opracowaniu jej założeń programowych przychodzili nauczyciele pragnący rozpocząć prace w szkole innej niż znane im placówki oświatowe PRL-u i rodzice pragnący posłać swoje dzieci do szkoły, której program będą mogli współtworzyć. Nad tym jaka powinna to być szkoła, czego i jak w niej uczyć i jak prowadzić proces wychowawczy dyskutowali więc ze sobą przyszli nauczyciele i rodzice przyszłych uczniów.

Wspólne podejmowanie decyzji było dla uczestników tych spotkań czymś oczywistym. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło więc pracę we wrześniu 1989 roku w oparciu o przyjęte wspólnie przez nauczycieli i rodziców założenia programowe.

pobierz artykuł489

Krystyna Starczewska
Artykuł pochodzi z konferencji „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-26.11.2011r.
Artykuł zamieszczony za zgodą autorki.