„Zaaresztowane” świadectwa, czy to legalne?

„Zaaresztowane” świadectwa, czy to legalne?

11 lipca 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski
Są szkoły, które grożą uczniom i ich rodzicom, że nie wydadzą świadectw części swoich uczniów. Dotknie to uczniów, którzy nie rozliczyli się z jakichś zobowiązań wobec szkoły, czy nie wywiązali się z wprowadzonej przez szkołę opłaty za świadectwo. A także tych – co jest szczególnie bolesne dla organizacji rodzicielskich – którzy nie wpłacą przed końcem roku szkolnego „zaległych” składek na fundusz Rady Rodziców.
Wszystkie te działania są nielegalne. Co więcej – ścigane przez prawo.
Czekamy na informacje od Rodziców z całej Polski. Zbieramy ciekawe doświadczenia, które będą materiałem szkoleniowym dla innych.
Prosimy o kontakt na adres: patologie@rodzicewedukacji.pl