Anna Florek

Anna Florek

29 stycznia 2014 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, od 1990r. dyrektorka Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA (dawniej: STO). Inicjatorka i organizatorka tego przedszkola. Autorka programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola „Dziecko w grupie”. Autorka modelu włączania dzieci autystycznych do grup rówieśniczych – zindywidualizowane programy terapii i indywidualnego wsparcia ze stopniowym włączaniem dziecka do grupy i usamodzielnianiem go. Założyciel i prezes Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.

Autorka licznych publikacji na temat integracji i edukacji włączającej, edukacji przedszkolnej i współpracy z rodzicami. Współpracuje z instytucjami oświatowymi rządowymi (MEN – rzeczoznawca, ekspert; CMPPP, ORE, Kuratorium Mazowieckie) i samorządowymi; uczelniami warszawskimi – APS UKSW, Wydział Pedagogiczny UW (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji oraz wspólnego wychowywania i nauczania dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Doświadczenia zawodowe wielokrotnie prezentowała na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Odznaczenia: 1999 rok – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005r Srebrny Krzyż Zasługi, 2009 r. odznaczenie – Zasłużony dla Warszawy.