Moje dziecko nie lubi/nie umie się uczyć

Moje dziecko nie lubi/nie umie się uczyć

20 lutego 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

W grudniu 2012r. i w styczniu 2013r. w ramach projektu „doWIADÓWKI, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o szkole, a boicie się zapytać” odbyły się się dwa pierwsze spotkania pt. „Moje dziecko nie chce/nie lubi/nie umie odrabiać lekcji…” oraz „Moje dziecko nie lubi/nie umie się uczyć”.

Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki oraz Centrum Karmelicka.

Celem spotkań było stworzenie przestrzeni, w której rodzice uczniów mogli porozmawiać o szkolnych problemach swoich dzieci z fachowcami, wyjaśnić swoje wątpliwości, dowiedzieć się, jak unikać kłopotów w przyszłości. Każde spotkanie dotyczyło innego tematu i uczestniczyli w nim inni eksperci.

Propozycja „doWIADÓWEK” była adresowana przede wszystkim do rodziców „zwyczajnych uczniów” – ani geniuszy, ani wymagających specjalistycznej pomocy – czyli takich, którym w systemie oświaty nie poświęca się szczególnej uwagi, ale problemy, mniejsze lub większe, wcale ich nie omijają.

Pierwsze dwa spotkania poświęcone były kłopotom z samodzielnym uczeniem się i z odrabianiem lekcji przez dzieci – uczniów szkół podstawowych. Zjawisko to jest dobrze znane większości rodziców i budzi wiele złych emocji w rodzinach. Niestety, całkiem często też jest źródłem nawarstwiających się z biegiem czasu konfliktów między rodzicami a dziećmi. Na spotkaniu staraliśmy się odpowiedzieć rodzicom na następujące pytania:
• Dlaczego moje dziecko nie chce się uczyć w domu?
• O co rodzice powinni zadbać, gdy dziecko zaczyna edukację szkolną?
• Jak rodzice mogą pomóc dziecku się uczyć? Co mogą zrobić, a czego nie powinni?
• Jak ocenić jakość i cel zadawanych prac domowych, czy można się na nie godzić?
• Jak sobie radzić z komunikatem nauczyciela: „Proszę popracować z dzieckiem w domu, bo ma zaległości”. Co to znaczy popracować?
• Po co w ogóle zadaje się prace domowe i jakie warunki powinny spełniać?
• Jak i kiedy pomagać dziecku w odrabianiu?
• Kiedy nasza pomoc może przynieść więcej szkód, niż korzyści? Skąd najczęściej biorą się kłopoty?
• Jak rozmawiać o tym z nauczycielem? Jak wspierać dziecko, pomagać mu uczyć się szybciej i łatwiej?

O odpowiedź na powyższe pytania poprosiliśmy ekspertów oraz rodziców, którzy mają takie doświadczenia we wspieraniu swoich dzieci w procesie uczenia się.
Naszymi ekspertami byli:
Hanna Konwińska, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej;
Margaryta Orzechowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w szkole podstawowej;

jak się uczyć – pobierz pdf

obejrzyj film: „Margaryta Orzechowska – Jak wspierać dziecko?”

Beata Kojło-Boratyńska, nauczyciel przedsiębiorczości, specjalista terapii pedagogicznej;
Alina Idzikowska, nauczyciel historii i muzyki w szkole podstawowej, trener dramy;

obejrzyj film: „Alina Idzikowska – Rady Babci Alinki”

Piotr Kostrzyński, pedagog, psycholog terapeuta, dyrektor szkoły;
Mirosław Wieteska, polonista, tutor, dyrektor szkoły.
Iwona Klimek, rodzic i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w szkole podstawowej
Monika Werwicka, psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie

Ten projekt, to wynik samoorganizacji rodziców i dobrych nauczycieli. Nikt nie dał na to pieniędzy i nikt nikomu za nic nie płacił. Nasi eksperci pracowali społecznie chcąc pomóc także tym uczniom, do których na co dzień nie mają dostępu. Widząc wagę problemu (po przeanalizowaniu case’ów opisanych przez rodziców), opłakane skutki początkowo drobnych kłopotów zadeklarowali poświęcić swój czas i rozmawiać z rodzicami o tym, jak uniknąć popełniania błędów i jak chronić dzieci, jeśli błędy popełniają nauczyciele.

Efekty jakie uzyskaliśmy na spotkaniach to:
1. Zwiększenie orientacji rodziców uczestniczących w spotkaniu w możliwościach udzielania pomocy w nauce swoim dzieciom:
• przez samych rodziców oraz w ramach systemu;
• jaka pomoc jest niezbędna, a jaka szkodliwa.

2. Możliwość nawiązania przez uczestników borykających się z jakimś problemem bezpośredniego kontaktu z konkretnym ekspertem i uzyskania w przyszłości niezbędnej pomocy.

3. Rozszerzenie dostępu rodziców do tych informacji:
• na podstawie informacji, które gromadzimy w czasie spotkań, tworzymy internetowy poradnik dla rodziców połączony ze sfilmowanymi poradami ekspertów dostępnymi na You Tubie;
• promujemy społeczne zaangażowanie rodziców w ideę zmiany roli szkoły i całego systemu kształcenia dzieci w Polsce.

4. Zbieranie informacji o destrukcyjnym oddziaływaniu szkoły na dzieci i wyławianie jego przyczyn.

5. Pozyskanie nowych sojuszników do współpracy.

Materiały do pobrania:
Wnioski płynące z „doWIADÓWEK” i porady ekspertów
pobierz materiał

Konflikty związane z odrabianiem lekcji
pobierz materiał

Czego się dowiedzieliśmy na „doWIADÓWKACH?”
pobierz materiał

Czy umiesz pomagać dziecku w odrabianiu lekcji?
pobierz materiał