Forum Rodziców przy MEN

Forum Rodziców przy MEN

25 kwietnia 2012 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Rodzice są bardzo ważnym partnerem szkoły, ich głos jest bardzo ważny w dyskusji na temat edukacji – zadeklarowała minister edukacji Krystyna Szumilas w dniu 4 kwietnia 2012 r. na spotkaniu powołanego przez MEN Forum Rodziców, które zastąpiło dotychczas istniejącą Radę Rodziców przy ministrze edukacji.

Forum Rodziców ma być stałym miejscem dialogu i współpracy MEN z przedstawicielami rodziców. W spotkaniu wzięło udział 25 organizacji z całej Polski. Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” reprezentowała Elżbieta Piotrowska – Gromniak.

Rodzice są bardzo ważnym partnerem szkoły, są bardzo zainteresowani losem swoich dzieci. Głos rodziców jest bardzo ważny w dyskusji na temat edukacji (…) na temat tego jak podnosić jakość kształcenia, jak uczyć dzieci, by odniosły sukces w życiu. Dlatego zaprosiłam do współpracy organizacje rodziców, które współpracują ze szkołą – powiedziała Krystyna Szumilas dziennikarzom przed spotkaniem inaugurującym prace Forum Rodziców.

Forum Rodziców ma charakter otwarty, do udziału w jego pracach mogą zgłaszać się organizacje rodzicielskie non profit, których jednym z celów jest współpraca rodziców ze szkołą.

Praca Forum będzie zależała od potrzeb rodziców, od tego, czego te organizacje od nas potrzebują, od tego, na jakie tematy rodzice chcą dyskutować – zadeklarowała minister edukacji.

Więcej informacji na www.men.gov.pl