Kategoria: Edukacja na świecie

14 grudnia 2012 Wyłączono

Czego można się nauczyć obserwując rozwój systemu edukacji w Finlandii?

przez Grzegorz Wnorowski

10 podstawowych spraw:

1. Obecny system edukacji w Finlandii jest przyjazny dla uczniów, uczniowie uczą się dobrze, a różnice w osiągach między szkołami są niewielkie. Nie ma szkół słabych.
2. W przeszłości tak nie było.
3. Zawód nauczyciela cieszy się wysoką estymą.
4. Finlandia ma jeden z najlepszych systemów przygotowania do zawodu nauczyciela.
5. Fińscy nauczyciele mają duży stopień autonomii i korzystają ze ustawicznego systemu doskonalenia zawodowego, który jest otwarty na bieżące potrzeby edukacji.