Image
Aktualności

Edukacja na świecie

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet
5 lat ago

Pracuj na sukces swojego dziecka – FamilyEduNet

FamilyEduNet –  Rodziny dla sukcesu edukacyjnego (2014-2016) to europejski projekt, finansowany ze środków Programu Erasmus+ UE, mający na celu wdrożenie na szerszą skalę oraz upowszechnianie projektu XarxaClau z FAPAC (http://familyedunet.blogspot.com) …
Read More

Czego można się nauczyć obserwując rozwój systemu edukacji w Finlandii?

10 podstawowych spraw:

1. Obecny system edukacji w Finlandii jest przyjazny dla uczniów, uczniowie uczą się dobrze, a różnice w osiągach między szkołami są niewielkie. Nie ma szkół słabych.2. W przeszłości tak nie było.3. Zawód nauczyciela cieszy się wysoką estymą.4. Finlandia ma jeden z najlepszych systemów przygotowania do zawodu nauczyciela.5. Fińscy nauczyciele mają duży stopień autonomii i korzystają ze ustawicznego systemu doskonalenia zawodowego, który jest otwarty na bieżące potrzeby edukacji.

Read More