Konferencja – Budowanie relacji

Konferencja – Budowanie relacji

5 maja 2010 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

I Warszawska Konferencja Szkoła Partnerska pt. „Budowanie relacji i współpracy między rodzicami, nauczycielami i uczniami drogą do tworzenia szkoły przyjaznej i obywatelskiej” odbyła się we wrześniu 2005 roku we współpracy z CODN.
Sala konferencyjna w CODN wypełniona była po brzegi, a wśród uczestników znaleźli się nie tyko rodzice, ale też dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele licznych instytucji oświatowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej włącznie.
Konferencję prowadziła Elżbieta Piotrowska- Gromniak.

Jako organizatorzy skoncentrowaliśmy się na trzech, według nas kluczowych zagadnieniach:
Efektywna komunikacja między rodzicami, nauczycielami i uczniami – pierwszym krokiem do budowania partnerstwa w edukacji
prof. dr. hab. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego.
Kompetencje Rady Rodziców w szkole i jej wkład w budowanie partnerstwa w szkole
Elżbieta Piotrowska – Gromniak
Zarządzanie finansami Rady Rodziców
przewodnicząca rady rodziców jednej ze szkół warszawskich.

Uczestnicy konferencji wypełnili ankiety, w których wskazali co utrudnia współpracę i zniechęca rodziców do uczestniczenia w życiu szkoły oraz określili jakich kompetencji potrzebują by aktywnie działać i budować partnerstwo edukacyjne. Największa wartością tej konferencji był fakt, że po latach przerwy zaczęto znów mówić o potrzebie uspołecznieniem polskiej szkoły i dokończeniu reformy oświatowej. Rodzice docenili również, że konferencja została zorganizowana przez rodziców dla rodziców, co otworzyło możliwości na szerszą współpracę i integrację środowiska w Warszawie. Tematyką naszych działań zainteresowało się Ministerstwo Edukacji Narodowej, które rozwijając temat zorganizowało w następnym roku ogólnopolską konferencję dla rodziców połączoną z warsztatami.