Konferencja – Szanse i perspektywy

Konferencja – Szanse i perspektywy

6 maja 2010 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

II edycja konferencji Szkoła Partnerska pt. „Szanse i perspektywy” odbyła się we wrześniu 2006 roku na Politechnice Warszawskiej.
Zorganizowali ją również rodzice we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Po analizie ankiet przeprowadzonych na pierwszej konferencji dowiedzieliśmy się, że największym problemem rad rodziców jest komunikacja z dyrektorami szkół. Dlatego tym razem na konferencję zaprosiliśmy również dyrektorów szkół.
W konsekwencji na Politechnice Warszawskiej spotkało się ponad dwustu przedstawicieli rad rodziców i dyrektorów szkół warszawskich. Konferencja została wysoko oceniona zarówno przez uczestników jak i głównego partnera – Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:
Prawa rodziców w Polsce na tle Europy
Wojciech Starzyński, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Szkoła partnerska i co z tego dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli wynika
prof. dr hab. Maria Mendel, Uniwersytet Gdański
Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji swoich dzieci
Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie
Finanse oświaty – co powinni wiedzieć rodzice
przedstawiciel Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
Jak zbudować autonomiczną Radę Rodziców w oparciu o aktualne przepisy prawne
Martyna Majewska, prawnik oświatowy
Rodzice na PLUSIE – przestrzeń z myślą o rodzicach
Piotr Kowalczuk, doktorant z Uniwersytetu Gdańskiego
Rodzice i nauczyciele razem w systemie oświaty
prezentacja programu TRIO i CODN Anna Rękawek

Kontynuacją konferencji były dwa warsztaty:
Jak zreformować źle funkcjonującą Radę Rodziców. Budowanie Rady Szkoły.
Rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach szkolnych – rodzice świadomi swoich praw w szkole.

Prezentacje mówiące o braku współpracy szkoły z rodzicami wzbudziły duże oburzenie wśród dyrektorów, którzy uważają, że ta współpraca układa się dobrze z ich punktu widzenia. Być może nigdy nie zapytali rodziców w prowadzonych przez siebie placówkach czy ich satysfakcjonuje taka współpraca.
Ciekawym punktem w programie była prezentacja badań prof. Marii Mendel, które potwierdzają duży wpływ rodziców na sukcesy szkolne dzieci.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest przyjazna atmosfera panująca w szkole, co również znalazło potwierdzenie w badaniach. W dyskusjach kuluarowych pytano prelegentkę jak pracować nad zmianami w szkole i od czego tę pracę zacząć.
Tradycyjnie na zakończenie konferencji poprosiliśmy uczestników o wypełnienie ankiet, które są dla nas punktem wyjścia przy planowaniu kolejnych konferencji.
Konferencja była dużym sukcesem, a do naszego zespołu organizacyjnego dołączyła nowa grupa aktywnych rodziców.