O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły

O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły

18 lipca 2013 Wyłączono przez Grzegorz Wnorowski

Jakie obowiązują w oświacie reguły gry politycznej? Czy szkoła może dobrze wypełniać swoją misję? Jaki charakter szkoły kształtują narzucane jej przez polityków reguły gry? Czy to dobrze służy edukacji młodego pokolenia?

Jakimi postawami absolwentów szkół będzie skutkować model szkoły uwikłanej w niedokończoną zmianę oświatową? Co się stało z solidarnościowymi marzeniami o samorządnej szkole i demokratycznej edukacji w wolnej Polsce?

pobierz artykuł

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Artykuł pochodzi z publikacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. „Edukacja dla rozwoju”.
Publikacja jest dostępna na stronie: www.kongresobywatelski.pl